Spelregels


Toelichting nieuwe spelregels met voorbeelden 

 

 De hieronder genoemde uitleg is bindend.
 
1.    Wat indien een verdediger een schot met 2 handen probeert te blokken? 
Wanneer de defensieve speler in het 5 meter gebied ligt wordt dit bestraft met een strafworp, buiten de 5 meter met een U20.
Opmerking: de verdediger hoeft de bal niet aan te raken, hij wordt voor bedoeling gestraft!
2.    Heeft een veldspeler die een uitgesloten doelman vervangt dezelfde rechten en plichten van de doelverdediger? 
Nee. Een veldspeler die de uitgesloten doelman vervangt bezit niet diens rechten en plichten. Indien hij/zij bijvoorbeeld een bal stopt met 2 handen (of de bedoeling heeft de bal te stoppen) wordt dit binnen de 5 meter bestraft met een strafworp. 
3.    Wat is het terugkomteken voor de vervanger van een met UMV/4 bestrafte speler? 
Wanneer een speler met UMV/4 is uitgesloten zal de secretaris middels 2 vlaggen aangeven wanneer de vervanger aan het spel mag deelnemen. Eén vlag overeenkomstig de kleur van de muts van de betreffende ploeg en een gele vlag. 
4.    Wat gebeurt er wanneer een defensieve speler een pass onderschept door hem hoog uit het water over de achterlijn te tikken. 
Dan is het een hoekworp.
(opmerking: zoals afgesproken tijdens de TM ligt de verantwoordelijkheid in deze bij de scheidsrechter. Hij bepaalt wanneer dit over de achterlijn spelen bewust wordt gedaan en wanneer niet).
5.    Wat gebeurt er wanneer er sprake is van grof optreden (UMV/4) tijdens de rustperioden, de time-out of na een doelpunt? 
Indien er sprake is van grof optreden in deze situaties en er een speler wordt bestraft met een UMV/4, wordt de wedstrijd op de normale wijze herstart en onmiddellijk daarna wordt de strafworp gegeven. 
6.    Wat gebeurt er wanneer er sprake is van grof optreden tijdens de rustperioden door beide ploegen? 
De betreffende spelers worden bestraft met een UMV/4. De wedstrijd wordt hervat op normale wijze. Wanneer een ploeg balbezit heeft veroverd, wordt het spel stil gelegd. De ploeg welke in balbezit is gekomen, neemt de eerste strafworp en daarna neemt de andere ploeg de strafworp. Daarna wordt het spel hervat met een vrije worp op de middenlijn door de ploeg welke het balbezit uit de ‘middenuit’ heeft veroverd.
7.    Wat gebeurt er wanneer er sprake is van grof optreden door beide ploegen tijdens de time-out of na een doelpunt?
De betreffende spelers worden bestraft met een UMV/4. De wedstrijd wordt hervat met het nemen van de strafworp door de ploeg welke in balbezit zou komen, onmiddellijk gevolgd door een strafworp aan de andere zijde. Daarna wordt het spel hervat met een vrije worp op de middenlijn door de ploeg welke in balbezit zou zijn gekomen.
8.    Wat gebeurt er wanneer een verdedigende speler verkeerd terugkomt? 
Dit wordt bestraft met een U20 en een strafworp voor de tegenpartij. Op het wedstrijdformulier wordt in 1 vakje een U20/S genoteerd, overtreding telt dus als 1 persoonlijke fout. 
9.    Wat gebeurt er wanneer een aanvallende speler verkeerd terugkomt?
De betreffende speler wordt bestraft met een U20 en de wedstrijd wordt vervolgd met een vrije worp voor de tegenpartij. 
10. Wat gebeurt er in de laatste minuut van de wedstrijd of de laatste minuut van een eventuele verlenging wanneer aan een ploeg een strafworp wordt toegekend? 
De coach van de ploeg aan wie de strafworp wordt toegekend heeft de keuze: strafworp of een vrije worp. Wanneer hij kiest voor de strafworp geeft hij dit aan middels 5 opgeheven vingers. Wanneer hij kiest voor een vrije worp kruist hij de handen over zijn borst. In beide gevallen wordt de persoonlijke fout genoteerd op het wedstrijdformulier.
11. Wat gebeurt er wanneer een schot geblokt wordt en de bal over de zijlijn gaat van het speelveld? 
Deze situatie wordt hetzelfde beoordeeld als wanneer de bal over de achterlijn zou zijn gegaan: vrije worp voor de verdedigende ploeg.
12. Wat gebeurt er wanneer een speler van een team zich aan wangedrag schuldig maakt of enig andere overtreding maakt tijdens de rust perioden, tijdens de time-out of na een doelpunt? 
De betreffende speler wordt voor de rest van de wedstrijd uitgesloten met onmiddellijke vervanging. In alle situaties gaat de wedstrijd op de gebruikelijke wijze verder.
 
Als je met 2 SR een wedstrijd fluit dan:
 
Bij begin en herbegin van wedstrijd of spelperiode de plaats van de scheidsrechters:
 
Beide SR gaan op ongeveer 7 meter van de doellijn staan, zodat elke SR kan zien of spelers aan zijn kant juist achter de doellijn liggen en telt ook het aantal spelers. De SR aan de overkant van de jurytafel geeft met horizontale arm aan dat spelers niet correct liggen en met verticale arm dat ze wel goed liggen. De SR aan de jurytafel heeft de bal en geeft eerst aan met horizontale arm aan van wachten, zodra collega de arm omhoog doet, geeft hij ook met verticale arm het teken om deze arm gelijk naar beneden te bewegen met een fluitsignaal van start. Spelers starten met zwemmen en SR met bal loopt naar het midden en gooit de bal in het water.
 
Nemen van een Strafworp:
 
Bij het nemen van een strafworp gaat de SR die op dat moment de verdedigende taak heeft op de doellijn staan en controleert op de kieper op de doellijn ligt. Zolang dit niet gebeurd blijft deze SR met zijn arm horizontaal staan. Is het correct dan geeft deze met een verticale arm aan dat kieper goed ligt. De aanvallende SR controleert op spelers voldoende afstand houdt en de speler die de strafworp neem ook juist ligt en geeft met verticale arm aan dat alles correct is en zal zijn arm in horizontale stand brengen gelijktijdig met een fluitsignaal. De aanvallende SR blijft ook verantwoordelijk voor de eventuele straf die volgt als kieper geen gehoor geeft aan de juistheid van ligging.
 
Of je alleen of met zijn tweeën fluit dan:
 
Het te vroeg uitzwemmen bij start van de wedstrijd of de 3 parten hierna.
 
“De scheidsrechter geeft na de eerste keer te vroeg uitzwemmen aan die ploeg een waarschuwing. Gebeurt dit een 2de maal bij dezelfde ploeg dan volgt hier een UMV op. De vervanging dient gelijk plaats te vinden en geen straf van 20 sec, de vrije bal gaat dan naar de tegenpartij. Dit geldt voor de gehele wedstrijd. Zou het in het 3de part door die ploeg weer gebeuren dan weer een UMVen bal tegenpartij enz. 
 
 
Voor nadere gegevens met betrekking tot invallen gaarne de polosecretaris raadplegen:
Niilo Alakopsa