Informatie


Vrienden van zwemvereniging De Kempvis

 

 

Wie zijn de vrienden van zwemvereniging De Kempvis ?

 

Dat bent u !

Samen met iedereen die onze zwemmers van de wedstrijdafdeling een warm hart toedragen.

 

Voor € 25,- per seizoen bent u een officieel lid van deze vriendenclub en zal uw naam vermeld worden op de site van De Kempvis.

 

Wat gaan wij met uw bijdrage doen?

Behalve trainingen en wedstrijden organiseren wij ook graag andere activiteiten voor onze zwemmers, waarbij clubgevoel en sportiviteit centraal staan.

Enkele voorbeelden zijn : het jaarlijkse kerstontbijt, de clubkampioenschappen,  kampeerweekend, het uitwisselingsweekend, enz.

 

Hoe kunt u lid worden van de vrienden van ZV De Kempvis ?

U geeft door middel van het invullen van het inschrijfformulier aan dat u lid wil worden van de vrienden van ZV De Kempvis. Dit formulier kunt u inleveren bij een van de trainers of bij ondergetekende.

Vervolgens stort u uw financiële bijdrage op gironummer 1392658 te name van

ZV De Kempvis ZAC met als omschrijving “donatie vrienden van het wedstrijdzwemmen”.

 

Na ontvangst van betaling en inschrijfformulier wordt uw naam toegevoegd op onze site.

 

Wilt u (eerst) meer informatie dan kan u altijd contact opnemen met de trainers,

 

Zoals u ziet komt uw bijdrage goed terecht en bij deze willen wij u namens alle zwemmers van de wedstrijdafdeling van de Kempvis hartelijk danken voor uw gift.

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier

 

 

Ja, graag geef ik mij op als vriend van het wedstrijdzwemmen!

 

Naam : ____________________________________________________

 

Adres : ____________________________________________________

 

Postcode en Woonplaats : _____________________________________

 

E-mail adres : _______________________________________________

 

Handtekening : ______________________________________________

 

Ik wil mijn naam wel/niet geplaatst hebben op de website.

 

 

 

Graag uw formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij een van onze

Trainers/trainster.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 1392658 t.n.v. ZV de Kempvis ZAC,

met als omschrijving donatie vrienden van het wedstrijdzwemmen.